Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. inspecteren:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für inspecteren (Niederländisch) ins Englisch

inspecteren:

inspecteren Verb (inspecteer, inspecteert, inspecteerde, inspecteerden, geïnspecteerd)

 1. inspecteren (bezichtigen; bekijken)
  to examine; to view; to look at; scrutinize; to inspect; to verify; to watch; to check; to control; scrutinise
  • examine Verb (examines, examined, examining)
  • view Verb (views, viewed, viewing)
  • look at Verb (looks at, looked at, looking at)
  • scrutinize Verb, amerikanisch
  • inspect Verb (inspects, inspected, inspecting)
  • verify Verb (verifies, verified, verifying)
  • watch Verb (watches, watched, watching)
  • check Verb (checks, checked, checking)
  • control Verb (controls, controlled, controlling)
  • scrutinise Verb, britisch
 2. inspecteren (examineren; controleren; schouwen; keuren)
  to control; to examine; to survey; to inspect; to view
  • control Verb (controls, controlled, controlling)
  • examine Verb (examines, examined, examining)
  • survey Verb (surveys, surveyd, surveying)
  • inspect Verb (inspects, inspected, inspecting)
  • view Verb (views, viewed, viewing)
 3. inspecteren (overzien)
  to survey; to look over; to inspect
  • survey Verb (surveys, surveyd, surveying)
  • look over Verb (looks over, looked over, looking over)
  • inspect Verb (inspects, inspected, inspecting)

Konjugationen für inspecteren:

o.t.t.
 1. inspecteer
 2. inspecteert
 3. inspecteert
 4. inspecteren
 5. inspecteren
 6. inspecteren
o.v.t.
 1. inspecteerde
 2. inspecteerde
 3. inspecteerde
 4. inspecteerden
 5. inspecteerden
 6. inspecteerden
v.t.t.
 1. heb geïnspecteerd
 2. hebt geïnspecteerd
 3. heeft geïnspecteerd
 4. hebben geïnspecteerd
 5. hebben geïnspecteerd
 6. hebben geïnspecteerd
v.v.t.
 1. had geïnspecteerd
 2. had geïnspecteerd
 3. had geïnspecteerd
 4. hadden geïnspecteerd
 5. hadden geïnspecteerd
 6. hadden geïnspecteerd
o.t.t.t.
 1. zal inspecteren
 2. zult inspecteren
 3. zal inspecteren
 4. zullen inspecteren
 5. zullen inspecteren
 6. zullen inspecteren
o.v.t.t.
 1. zou inspecteren
 2. zou inspecteren
 3. zou inspecteren
 4. zouden inspecteren
 5. zouden inspecteren
 6. zouden inspecteren
en verder
 1. is geïnspecteerd
diversen
 1. inspecteer!
 2. inspecteert!
 3. geïnspecteerd
 4. inspecterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für inspecteren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
check cheque; controleren; schaak
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
survey enquête; het overzien; kartering; ondervraging; overzicht; overzichtelijkheid; rapport; reportage; totaalbeeld; verhaal; verslag; weergave
view aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; denkbeeld; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; visie; vue; weergave; zicht; zienswijs; zienswijze
watch bewaking; controle; hoede; horloge; op wacht staan; surveillance
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
check bekijken; bezichtigen; inspecteren aankruisen; beheersen; beproeven; beteugelen; checken; controleren; examineren; hertellen; iets opzoeken; intomen; keuren; merken; nagaan; nakijken; narekenen; natellen; natrekken; nazoeken; onderzoeken; overhoren; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verifiëren
control bekijken; bezichtigen; controleren; examineren; inspecteren; keuren; schouwen bedaren; bedwingen; beheersen; beproeven; beteugelen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
examine bekijken; bezichtigen; controleren; examineren; inspecteren; keuren; schouwen aanschouwen; aanvragen; aanzoeken; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; overhoren; proberen; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; visiteren; vragen
inspect bekijken; bezichtigen; controleren; examineren; inspecteren; keuren; overzien; schouwen aanschouwen; bekijken; beproeven; bezichtigen; bezien; controleren; keuren; kijken; monsteren; monsters nemen; nagaan; nakijken; onderzoeken; schouwen; testen; toeschouwen
look at bekijken; bezichtigen; inspecteren aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; kijken; kijken naar; observeren; waarnemen; zien
look over inspecteren; overzien
scrutinise bekijken; bezichtigen; inspecteren
scrutinize bekijken; bezichtigen; inspecteren
survey controleren; examineren; inspecteren; keuren; overzien; schouwen in kaart brengen; inschrijven; kadastreren; karteren
verify bekijken; bezichtigen; inspecteren aantonen; beproeven; bewijzen; controleren; iets opzoeken; keuren; nagaan; nakijken; nazoeken; onderzoeken; staven; testen; verifieren; zekerstellen
view bekijken; bezichtigen; controleren; examineren; inspecteren; keuren; schouwen aanblikken; aankijken; aanschouwen; aanzien; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; weergeven; zien
watch bekijken; bezichtigen; inspecteren aanblikken; aandacht erbij houden; aankijken; aanzien; begluren; bekijken; bewaken; blikken; blikken werpen; gadeslaan; gluren; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; observeren; opletten; oppassen; patrouilleren; schouwen; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; uitkijken; volgen; voorzichtig zijn; waarnemen; waken; wakker blijven; zien
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
check ruiten

Wiktionary Übersetzungen für inspecteren:

inspecteren
verb
 1. grondig en nauwkeurig bekijken
inspecteren
verb
 1. to inspect, examine

Cross Translation:
FromToVia
inspecteren inspect; review; scrutinize inspecterexaminer avec attention.