Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. initiatief:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für initiatief (Niederländisch) ins Englisch

initiatief:

initiatief [het ~] Nomen

  1. het initiatief (aanzet)
    the initiative; the start

Übersetzung Matrix für initiatief:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
initiative aanzet; initiatief
start aanzet; initiatief aanvang; begin; inzet; opening; start
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
start aanbinden; aanbreken; aandoen; aangaan; aanknopen; aanmaken; aanvangen; aanzetten; afreizen; beginnen; een begin nemen; heengaan; inleiden; inluiden; inschakelen; intreden; inzetten; lanceren; omhoogkomen; ondernemen; op de markt brengen; op gang komen; openen; opstarten; opstijgen; opvliegen; starten; uitgeven; van start gaan; van wal gaan; van wal steken; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken

Verwandte Wörter für "initiatief":

  • initiatieven

Verwandte Definitionen für "initiatief":

  1. wat je als eerste voorstelt, doet of onderneemt1
    • dat feest was een leuk initiatief van Hans1

Wiktionary Übersetzungen für initiatief:

initiatief
noun
  1. a beginning; a first move

Cross Translation:
FromToVia
initiatief introduction; start; innovativeness initiativeaction de proposer ou faire le premier quelque chose.