Niederländisch

Detailübersetzungen für geregeld (Niederländisch) ins Englisch

geregeld:

geregeld Adjektiv

 1. geregeld (regulier; regelmatig; op vaste tijden)
 2. geregeld (georganiseerd)
  organized; arranged; organised
 3. geregeld (met vast ritme; regelmatig)

Übersetzung Matrix für geregeld:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
frequent frequenteren
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arranged georganiseerd; geregeld gerangschikt; opgeruimd; ordelijk
frequent geregeld; op vaste tijden; regelmatig; regulier herhaald
normal geregeld; op vaste tijden; regelmatig; regulier gewoon; normaal
organised georganiseerd; geregeld
organized georganiseerd; geregeld
regular geregeld; op vaste tijden; regelmatig; regulier met regelmaat; regelmatig
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
frequently geregeld; met vast ritme; op vaste tijden; regelmatig; regulier dikwijls; frequent; meermaals; menigmaal; regelmatig; vaak; veel; veelvuldig
often geregeld; met vast ritme; regelmatig dikwijls; doorgaans; frequent; meermaals; meestal; menigmaal; regelmatig; vaak; veel; veelal; veelvuldig
regularly geregeld; met vast ritme; op vaste tijden; regelmatig; regulier regelmatig; vaak; volgens regels
systematically geregeld; met vast ritme; regelmatig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
at set times geregeld; op vaste tijden; regelmatig; regulier

Synonyms for "geregeld":


Antonyme für "geregeld":


Verwandte Definitionen für "geregeld":

 1. wat regelmatig terugkeert1
  • hij komt geregeld te laat1
 2. waar regelmaat in zin1
  • wij hebben een geregeld leven1

Wiktionary Übersetzungen für geregeld:


Cross Translation:
FromToVia
geregeld at regular intervals; regularly; regular; on a regular basis regelmäßig — in festen örtlichen oder zeitlichen Abständen wiederholen
geregeld regular; on time; prompt; punctual; timely; accurate; even; steady; constant régulier — Qui a de la régularité, qui est conforme à des règles, soit naturelles, soit de convention ; qui est constant, uniforme.

geregeld form of regelen:

regelen Verb (regel, regelt, regelde, regelden, geregeld)

 1. regelen (schikken)
  to arrange; to regulate; to settle; to order; to fix
  • arrange Verb (arranges, arranged, arranging)
  • regulate Verb (regulates, regulated, regulating)
  • settle Verb (settles, settled, settling)
  • order Verb (orders, ordered, ordering)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
 2. regelen (arrangeren; afspreken; bedisselen)
  to arrange
  • arrange Verb (arranges, arranged, arranging)
 3. regelen (afstemmen; bijstellen; afstellen)
  to adjust; to tune; to fix
  • adjust Verb (adjusts, adjusted, adjusting)
  • tune Verb (tunes, tuned, tuning)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
 4. regelen (in orde maken; klaren; afdoen)
  to finish; to fix; to have finished; to have ended
  • finish Verb (finishes, finished, finishing)
  • fix Verb (fixes, fixed, fixing)
  • have finished Verb (has finished, had finished, having finished)
  • have ended Verb (has ended, had ended, having ended)

Konjugationen für regelen:

o.t.t.
 1. regel
 2. regelt
 3. regelt
 4. regelen
 5. regelen
 6. regelen
o.v.t.
 1. regelde
 2. regelde
 3. regelde
 4. regelden
 5. regelden
 6. regelden
v.t.t.
 1. heb geregeld
 2. hebt geregeld
 3. heeft geregeld
 4. hebben geregeld
 5. hebben geregeld
 6. hebben geregeld
v.v.t.
 1. had geregeld
 2. had geregeld
 3. had geregeld
 4. hadden geregeld
 5. hadden geregeld
 6. hadden geregeld
o.t.t.t.
 1. zal regelen
 2. zult regelen
 3. zal regelen
 4. zullen regelen
 5. zullen regelen
 6. zullen regelen
o.v.t.t.
 1. zou regelen
 2. zou regelen
 3. zou regelen
 4. zouden regelen
 5. zouden regelen
 6. zouden regelen
en verder
 1. is geregeld
diversen
 1. regel!
 2. regelt!
 3. geregeld
 4. regelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

regelen [het ~] Nomen

 1. het regelen (organiseren)
  the organizing
 2. het regelen (inregelen; afstemmen; instellen; afstellen)
  the tuning

Übersetzung Matrix für regelen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
finish afkrijgen; afwerking; einde; eindpunt; eindstreep; end; fineer; finish; finishlijn; meet; uitpraten; uitpraten tot het eind; uitspreken
fix impasse
order aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; decoratie; dienstorder; dwangbevel; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; opdracht; orde; order; overhandiging; regelmaat; ridderorde; taak; voorschrift; z-volgorde
organizing organiseren; regelen
tune deun; deuntje; melodie; wijs; wijsje
tuning afstellen; afstemmen; inregelen; instellen; regelen afstelling; afstemmen; afstemming; inregeling; instelling; instelling op
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adjust afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen aanpassen; afstellen; afstemmen; bijstellen; bijsturen; ding rechtzetten; instellen; zich aanpassen; zich schikken; zich voegen; zich voegen naar
arrange afspreken; arrangeren; bedisselen; iets op touw zetten; regelen; schikken afspreken; arrangeren; coördineren; huis inrichten; iets overeenkomen; inrichten; installeren; instrumenteren; ordenen; orkestreren; rangeren; rangordenen; rangschikken; schiften; sorteren; uitzoeken
finish afdoen; in orde maken; klaren; regelen aankomen; afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; fiksen; finishen; garneren; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; ledigen; leegdrinken; leegeten; leeghalen; leegmaken; naar einde toewerken; opdrinken; opeten; opgebruiken; ophouden; opkrijgen; opmaken; opruimen; opsmukken; perfectioneren; reinigen; schoonmaken; schotels garneren; stoppen; ten einde lopen; uitdrinken; uithalen; uitkrijgen; uitmesten; uitpraten; uitruimen; uitspelen; uitspreken; versieren; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien; voor elkaar krijgen
fix afdoen; afstellen; afstemmen; bijstellen; in orde maken; klaren; regelen; schikken aan een touw vastleggen; aan elkaar binden; aan elkaar knopen; aanhechten; aanpassen; bevestigen; bijstellen; fiksen; fixeren; flikken; goedmaken; hechten; herstellen; iets regelen; klaarspelen; knopen; maken; onuitwisbaar maken; rechtstrijken; rechtzetten; repareren; strikken; vastknopen; vastleggen; verhelpen; voor elkaar krijgen
have ended afdoen; in orde maken; klaren; regelen afhebben; klaarhebben; uithebben
have finished afdoen; in orde maken; klaren; regelen afhebben; klaarhebben; uithebben
order regelen; schikken aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; opdragen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regeren; uitvaardigen; verordenen; verordonneren; voorschrijven
regulate regelen; schikken normeren; reglementeren; reguleren; standaard aanbrengen
settle regelen; schikken aanzuiveren; afdoen; afhandelen; beslechten; betalen; bezinken; bijleggen; effenen; egaliseren; genoegdoen; goedmaken; koloniseren; nabetalen; neerstrijken; plaatsnemen; rekening betalen; ruzie afsluiten; ruzie bijleggen; schikken; settelen; twist uit de weg ruimen; vereffenen; verrekenen; verzoenen; vestigen; voldoen; zich nestelen; zich vestigen
tune afstellen; afstemmen; bijstellen; regelen instellen; invoeren; oprichten; opvoeren; stichten; vergroten

Verwandte Wörter für "regelen":


Verwandte Definitionen für "regelen":

 1. ervoor zorgen dat het goed gaat1
  • de agent regelt het verkeer1

Wiktionary Übersetzungen für regelen:

regelen
verb
 1. zorgen dat het gebeurt
regelen
verb
 1. to control the speed or magnitude of
 2. handle, manage
 3. to set up, organise
 4. set or appoint beforehand
 5. adjust
 6. to order logically
 7. to arrange for an outcome
 8. To insert extra ticks or skip some ticks of a clock to slowly correct its time

Cross Translation:
FromToVia
regelen accommodate; adapt; adjust accommoderdonner, procurer de la commodité.
regelen arrange; cope arrangerarranger (transitive) (fr)
regelen tune; attune; have available; have at one’s disposal; arrange; fix up; array disposerarranger, mettre dans l’ordre le plus convenable.
regelen organize organiserdisposer les parties d’un corps pour les fonctions auxquelles il destiner.
regelen tune; attune; regulate; regularize; settle; adjust; arrange; put in order; tidy; categorize; collate; order; sort; conduct; direct; guide; head; lead; drive; show the way réglertirer avec la règle des lignes droites sur du papier, du parchemin, du carton, etc. cf|papier réglé.

Verwandte Übersetzungen für geregeld