Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. diepgravend:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für diepgravend (Niederländisch) ins Englisch

diepgravend:

diepgravend Adjektiv

  1. diepgravend (niet oppervlakkig; diepgaand; grondig; )
    thorough; profound; in depth; penetrating; deep; consummate; perfect

Übersetzung Matrix für diepgravend:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deep sop; zee
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
perfect afmaken; bijschaven; completeren; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
consummate degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen ideaal; patent; perfect; uitmuntend; uitstekend; volmaakt; voortreffelijk
penetrating degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen doordringend; indringend; indringende; penetrant; schel klinkend; scherp
perfect degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen briljant; correct; eersteklas; eersterangs; excellent; foutloos; gaaf; hoogwaardig; ideaal; keurig; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; patent; perfect; perfekt; prima; puik; puntgaaf; subliem; superbe; top; tot de beste klasse behorend; uitgelezen; uitgezocht; uitmuntend; uitnemend; uitstekend; van goede kwaliteit; volleerd; volmaakt; voortreffelijk
profound degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; innig; intens
thorough degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen absoluut; fundamenteel; gefundeerd; grondig; helemaal; ideaal; in het geheel; ingrijpend; onderbouwd; perfect; totaal; volkomen; volleerd; volmaakt; wezenlijk; zorgvuldig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
deep degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen diep; diepliggend; innig; intens
in depth degelijk; diepgaand; diepgravend; grondig; helemaal; niet oppervlakkig; totaal; volkomen

Verwandte Wörter für "diepgravend":

  • diepgravende

Wiktionary Übersetzungen für diepgravend:

diepgravend
adjective
  1. thorough, comprehensive