Niederländisch

Detailübersetzungen für bekijken (Niederländisch) ins Englisch

bekijken:

bekijken Verb (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)

 1. bekijken (bezichtigen; inspecteren)
  to examine; to view; to look at; scrutinize; to inspect; to verify; to watch; to check; to control; scrutinise
  • examine Verb (examines, examined, examining)
  • view Verb (views, viewed, viewing)
  • look at Verb (looks at, looked at, looking at)
  • scrutinize Verb, amerikanisch
  • inspect Verb (inspects, inspected, inspecting)
  • verify Verb (verifies, verified, verifying)
  • watch Verb (watches, watched, watching)
  • check Verb (checks, checked, checking)
  • control Verb (controls, controlled, controlling)
  • scrutinise Verb, britisch
 2. bekijken (aanschouwen; zien; opmerken; )
  to see; to notice; to perceive; to become aware of; to behold; to see in
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • notice Verb (notices, noticed, noticing)
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • become aware of Verb (becomes aware of, becoming aware of)
  • behold Verb (beholds, beholding)
  • see in Verb (sees in, saw in, seeing in)
 3. bekijken (bezichtigen; aanschouwen; bezien)
  to examine; to view; to look at; to inspect; see round; to visit; see over; to see
  • examine Verb (examines, examined, examining)
  • view Verb (views, viewed, viewing)
  • look at Verb (looks at, looked at, looking at)
  • inspect Verb (inspects, inspected, inspecting)
  • see round Verb
  • visit Verb (visits, visited, visiting)
  • see over Verb
  • see Verb (sees, saw, seeing)
 4. bekijken (observeren; zien; kijken; gadeslaan; waarnemen)
  to see; to watch; to look at; to view; to spectate
  • see Verb (sees, saw, seeing)
  • watch Verb (watches, watched, watching)
  • look at Verb (looks at, looked at, looking at)
  • view Verb (views, viewed, viewing)
  • spectate Verb (spectates, spectated, spectating)
  to observe
  – observe with care or pay close attention to 1
  • observe Verb (observes, observed, observing)
 5. bekijken (waarnemen; zien; observeren; )
  to perceive; to attend; to observe; to witness
  • perceive Verb (perceives, perceived, perceiving)
  • attend Verb (attends, attended, attending)
  • observe Verb (observes, observed, observing)
  • witness Verb (witnesss, witnessed, witnessing)
 6. bekijken (gadeslaan; toeschouwen; aankijken)
  to observe; to watch
  • observe Verb (observes, observed, observing)
  • watch Verb (watches, watched, watching)
 7. bekijken (kunnen doodvallen)
  to consider; can drop dead
 8. bekijken (dood kunnen vallen)
  to get lost
  • get lost Verb (gets lost, got lost, getting lost)

Konjugationen für bekijken:

o.t.t.
 1. bekijk
 2. bekijkt
 3. bekijkt
 4. bekijken
 5. bekijken
 6. bekijken
o.v.t.
 1. bekeek
 2. bekeek
 3. bekeek
 4. bekeken
 5. bekeken
 6. bekeken
v.t.t.
 1. heb bekeken
 2. hebt bekeken
 3. heeft bekeken
 4. hebben bekeken
 5. hebben bekeken
 6. hebben bekeken
v.v.t.
 1. had bekeken
 2. had bekeken
 3. had bekeken
 4. hadden bekeken
 5. hadden bekeken
 6. hadden bekeken
o.t.t.t.
 1. zal bekijken
 2. zult bekijken
 3. zal bekijken
 4. zullen bekijken
 5. zullen bekijken
 6. zullen bekijken
o.v.t.t.
 1. zou bekijken
 2. zou bekijken
 3. zou bekijken
 4. zouden bekijken
 5. zouden bekijken
 6. zouden bekijken
diversen
 1. bekijk!
 2. bekijkt!
 3. bekeken
 4. bekijkend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für bekijken:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
check cheque; controleren; schaak
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
notice bekijks; congé; convocatie; huuropzegging; informatie; kennisgeving; mededeling; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; verwittiging
observe aanschouwen; observeren; zien
view aanblik; aanzicht; aspect; begrip; benul; bezichtigen; bezichtiging; denkbeeld; doorkijk; facet; gezicht; gezichtshoek; gezichtspunt; gezindheid; idee; interpretatie; invalshoek; inzicht; kijk; lezing; mening; meningsuiting; mentale voorstelling; oogpunt; oordeel; opinie; opvatting; opzicht; overtuiging; panorama; perspectief; prospect; standpunt; uitzicht; vaststaande mening; vergezicht; verreikend uitzicht; visie; vue; weergave; zicht; zienswijs; zienswijze
visit bezichtigen; bezichtiging
watch bewaking; controle; hoede; horloge; op wacht staan; surveillance
witness getuige; getuige voor de rechtbank; kroongetuige; omstander; toeschouwer
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attend bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aandachtig luisteren; aanwezig zijn; assisteren; bijspringen; bijstaan; bijwonen; helpen; ondersteunen; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; seconderen; toeluisteren; verschijnen; weldoen
become aware of aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien gewaarworden; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden
behold aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
can drop dead bekijken; kunnen doodvallen
check bekijken; bezichtigen; inspecteren aankruisen; beheersen; beproeven; beteugelen; checken; controleren; examineren; hertellen; iets opzoeken; intomen; keuren; merken; nagaan; nakijken; narekenen; natellen; natrekken; nazoeken; onderzoeken; overhoren; proberen; testen; toetsen; uitproberen; uittesten; verifiëren
consider bekijken; kunnen doodvallen aanbevelen; aanraden; afwegen; beraadslagen; beraden; beschouwen; bezinnen; consideren; considereren; houden voor; iemand recommanderen; iets overwegen; in acht nemen; in overweging nemen; nadenken; nomineren; ontzien; op het oog hebben; overdenken; overleggen; overwegen; peinzen; piekeren; prakkiseren; sparen; veronderstellen te zijn; verschonen; voordragen; wikken en wegen
control bekijken; bezichtigen; inspecteren bedaren; bedwingen; beheersen; beproeven; beteugelen; controleren; examineren; in bedwang houden; inbinden; inspecteren; intomen; keuren; manipuleren; matigen; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
examine aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; inspecteren aanvragen; aanzoeken; beproeven; controleren; examen afnemen; examineren; fouilleren; inspecteren; keuren; nagaan; nakijken; onderzoeken; overhoren; proberen; schouwen; testen; toetsen; uitnodigen; uitproberen; uittesten; verzoeken; visiteren; vragen
get lost bekijken; dood kunnen vallen de weg kwijtraken; erbij inschieten; inrukken; kwijtraken; opdonderen; opflikkeren; ophoepelen; opkrassen; oplazeren; oprotten; verdwalen; verkeerd gaan; verkeerd lopen; verliezen; verloren gaan; wegraken; zoek raken; zoekraken
inspect aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; inspecteren beproeven; controleren; examineren; inspecteren; keuren; kijken; monsteren; monsters nemen; nagaan; nakijken; onderzoeken; overzien; schouwen; testen; toeschouwen
look at aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; inspecteren; kijken; observeren; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanzien; kijken naar
notice aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien bekrachtigen; bemerken; bespeuren; bestempelen; certificeren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarmerken; waarnemen; zien
observe aankijken; bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; signaleren; toeschouwen; voelen; waarnemen; zien bemerken; bespeuren; gewaarworden; in de gaten houden; in het oog houden; merken; ontwaren; opdagen; opduiken; opkomen; opletten; opmerken; signaleren; toekijken; toezien; verschijnen; voelen; waarnemen; zien
perceive aanschouwen; bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; kijken; merken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; turen; voelen; waarnemen; zien bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarnemen; zien
scrutinise bekijken; bezichtigen; inspecteren
scrutinize bekijken; bezichtigen; inspecteren
see aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; kijken; observeren; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; waarnemen; zien bemerken; bespeuren; gewaarworden; merken; onderscheiden; ontwaren; te zien krijgen; uit elkaar houden; uiteenhouden; visualiseren; voelen; waarnemen; zien
see in aanschouwen; bekijken; kijken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; staren; turen; zien
see over aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien
see round aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien
spectate bekijken; gadeslaan; kijken; observeren; waarnemen; zien in de gaten houden; in het oog houden; opletten; toezien
verify bekijken; bezichtigen; inspecteren aantonen; beproeven; bewijzen; controleren; iets opzoeken; keuren; nagaan; nakijken; nazoeken; onderzoeken; staven; testen; verifieren; zekerstellen
view aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien; gadeslaan; inspecteren; kijken; observeren; waarnemen; zien aanblikken; aankijken; aanzien; controleren; examineren; inspecteren; keuren; schouwen; weergeven
visit aanschouwen; bekijken; bezichtigen; bezien aankomen; afspreken; bezoeken; bij elkaar komen; elkaar ontmoeten; elkaar zien; iemand opzoeken; inlopen; langsgaan; langskomen; lastigvallen; op bezoek komen; op visite gaan; opzoeken; samenkomen; teisteren; treffen; verzamelen; voorbijkomen
watch aankijken; bekijken; bezichtigen; gadeslaan; inspecteren; kijken; observeren; toeschouwen; waarnemen; zien aanblikken; aandacht erbij houden; aankijken; aanzien; begluren; bewaken; blikken; blikken werpen; gluren; in de gaten houden; in het oog houden; kijken; opletten; oppassen; patrouilleren; schouwen; surveilleren; toekijken; toeschouwen; toezicht houden; toezien; uitkijken; volgen; voorzichtig zijn; waken; wakker blijven
witness bekijken; gadeslaan; gewaarworden; horen; merken; observeren; signaleren; voelen; waarnemen; zien aanwezig zijn; bijwonen; getuigen van; laten blijken; laten zien; meemaken; opdagen; opduiken; opkomen; verschijnen
- beschouwen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
check ruiten
get lost ongerede

Synonyms for "bekijken":


Verwandte Definitionen für "bekijken":

 1. erover nadenken2
  • zo had ik het nog niet bekeken!2
 2. heel goed naar iets of iemand kijken2
  • ik bekeek de auto van alle kanten2

Wiktionary Übersetzungen für bekijken:

bekijken
verb
 1. to inquire into, study
 2. to observe carefully
 3. to inspect, examine
 4. perceive with the eyes
 5. to look at
 6. to observe

Cross Translation:
FromToVia
bekijken look at; have to do with; watch; consider; deem; regard; view; see; pertain regarder — voir, observer

Verwandte Übersetzungen für bekijken