Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für bedwingen (Niederländisch) ins Englisch

bedwingen:

bedwingen Verb (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)

 1. bedwingen (in bedwang houden; beteugelen)
  to restrain; to suppress; keep under control; to control
 2. bedwingen (beheersen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen)
  to control; to moderate; to subdue; to keep back
  • control Verb (controls, controlled, controlling)
  • moderate Verb (moderates, moderated, moderating)
  • subdue Verb (subdues, subdued, subdueing)
  • keep back Verb (keeps back, kept back, keeping back)
 3. bedwingen (in bedwang houden; onderdrukken; terughouden; beteugelen)
  to suppress; to revoke; to withhold; to subdue; to retract; keep in control; to recant; to keep back; to pulverize; to take back; to rub fine; to crush; to pulverise
  • suppress Verb (suppresss, suppressed, suppressing)
  • revoke Verb (revokes, revoked, revoking)
  • withhold Verb (withholds, withheld, withholding)
  • subdue Verb (subdues, subdued, subdueing)
  • retract Verb (retracts, retracted, retracting)
  • recant Verb (recants, recanted, recanting)
  • keep back Verb (keeps back, kept back, keeping back)
  • pulverize Verb, amerikanisch (pulverizes, pulverized, pulverizing)
  • take back Verb (takes back, took back, taking back)
  • rub fine Verb (rubs fine, rubbed fine, rubbing fine)
  • crush Verb (crushes, crushed, crushing)
  • pulverise Verb, britisch

Konjugationen für bedwingen:

o.t.t.
 1. bedwing
 2. bedwingt
 3. bedwingt
 4. bedwingen
 5. bedwingen
 6. bedwingen
o.v.t.
 1. bedwong
 2. bedwong
 3. bedwong
 4. bedwongen
 5. bedwongen
 6. bedwongen
v.t.t.
 1. heb bedwongen
 2. hebt bedwongen
 3. heeft bedwongen
 4. hebben bedwongen
 5. hebben bedwongen
 6. hebben bedwongen
v.v.t.
 1. had bedwongen
 2. had bedwongen
 3. had bedwongen
 4. hadden bedwongen
 5. hadden bedwongen
 6. hadden bedwongen
o.t.t.t.
 1. zal bedwingen
 2. zult bedwingen
 3. zal bedwingen
 4. zullen bedwingen
 5. zullen bedwingen
 6. zullen bedwingen
o.v.t.t.
 1. zou bedwingen
 2. zou bedwingen
 3. zou bedwingen
 4. zouden bedwingen
 5. zouden bedwingen
 6. zouden bedwingen
diversen
 1. bedwing!
 2. bedwingt!
 3. bedwongen
 4. bedwingende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für bedwingen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
control afstelknop; beheer; beheersing; bescherming; bestrijding; besturing; besturingselement; bewaking; controle; hoede; mate van bekwaamheid; surveillance; toezicht; voogdij; zeggenschap; zelfbeheersing; zorg
revoke veronachtzaming; verwaarlozing
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
control bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen bekijken; beproeven; bezichtigen; controleren; examineren; inbinden; inspecteren; keuren; manipuleren; onder gezag brengen; onderwerpen; onderzoeken; overhoren; schouwen; temmen; testen; toetsen; zich bedwingen
crush bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijn drukken; fijndrukken; fijnmaken; kapotdrukken; leegknijpen; persen; platdrukken; platmaken; pletten; uitpersen; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren; vijzelen
keep back bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden beheersen; inhouden; inslikken; rustig blijven
keep in control bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
keep under control bedwingen; beteugelen; in bedwang houden
moderate bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; intomen; matigen bemakkelijken; besparen; dempen; geld besparen; matigen; met mate gebruiken; minder gebruiken; simplificeren; temperen; vereenvoudigen; vergemakkelijken; versoberen; zich matigen
pulverise bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijn drukken; fijnmaken; kapotdrukken; platdrukken; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
pulverize bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijn drukken; fijnmaken; kapotdrukken; platdrukken; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
recant bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; zijn woorden terugnemen
restrain bedwingen; beteugelen; in bedwang houden achterhouden; afhouden; beheersen; beletten; beteugelen; dempen; ervanaf houden; geen afstand doen van; houden; inhouden; intomen; matigen; temperen; weerhouden; zich matigen
retract bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
revoke bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden herroepen; intrekken; terugkomen op; terugnemen; terugroepen; zijn woorden terugnemen
rub fine bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden fijnmaken; platdrukken; verbrijzelen; vergruizen; vermorzelen; verpletteren
subdue bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; in bedwang houden; intomen; matigen; onderdrukken; terughouden temmen
suppress bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden achterhouden; bemantelen; de kop indrukken; onderdrukken; verbergen; verduisteren; verheimelijken; verhullen; versluieren; verstoppen
take back bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden
withhold bedwingen; beteugelen; in bedwang houden; onderdrukken; terughouden beheersen; inhouden; inslikken; rustig blijven
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
moderate billijk; gematigd; geschikt; getemperd; middelmatige; moderaat; redelijk; schappelijk

Wiktionary Übersetzungen für bedwingen:

bedwingen
verb
 1. onderwerpen of onderdrukken
 2. in bedwang houden
bedwingen
verb
 1. overpower
 2. to hold back

Verwandte Übersetzungen für bedwingen