Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für algemene (Niederländisch) ins Englisch

algemene:

algemene [znw.] Nomen

 1. algemene
  the common

Übersetzung Matrix für algemene:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
common algemene park; stadspark
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
common algemeen; alledaags; alledaagse; courant; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gemeen; gemeenschappelijk; gewoon; meer personen betreffend; niets bijzonders; normaal; ordinair

Verwandte Wörter für "algemene":


algemene form of algemeen:

algemeen

 1. algemeen (bedrijfsresultaat)
  the trading-results

Übersetzung Matrix für algemeen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
common algemene; park; stadspark
general generaal; legeraanvoerder; veldheer
joint draai; geleding; gelid; gewricht; gewrichtsknobbel; kink; knoop; kronkel; las; lasnaad; lus; lusvormige kromming; rij manschappen; stickie; verbinding van beenderen; verbinding van lichaamsdelen; welnaad
trading-results algemeen; bedrijfsresultaat
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
common algemeen; gemeenschappelijk; meer personen betreffend alledaags; alledaagse; courant; eenvoudig; gangbaar; gebruikelijk; gemeen; gewoon; niets bijzonders; normaal; ordinair
communal algemeen; gemeenschappelijk; meer personen betreffend communaal; een groep toebehorend; gemeenschappelijk; gemeentelijk
general algemeen; generaal; globaal; over het geheel breedsprakig; breedvoerig; langdradig; omslachtig; omstandig; uitgebreid; uitvoerig; wijdlopig
joint algemeen; gemeenschappelijk; meer personen betreffend aaneengesloten; een eenheid vormend; samenhangend; verbonden; verenigd
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
generally algemeen; doorgaans; gemeenlijk; generaal; gewoonlijk; globaal; meestal; merendeels; normaliter; over het algemeen; over het geheel meestens; merendeels; overwegend; voor het grootste gedeelte
on the whole algemeen; generaal; globaal; over het geheel
usually algemeen; doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal; merendeels; normaliter; over het algemeen doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal; normaal gesproken
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
as a rule algemeen; doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal; merendeels; normaliter; over het algemeen als regel; doorgaans; in het algemeen; meestal; vaak; veelal
in a general sense algemeen; generaal; globaal; over het geheel

Verwandte Wörter für "algemeen":


Verwandte Definitionen für "algemeen":

 1. niet van een speciale afdeling1
  • hij is algemeen directeur van deze school1
 2. voor of van iedereen1
  • deze wasmachine is voor algemeen gebruik1

Wiktionary Übersetzungen für algemeen:

algemeen
adjective
 1. not limited in application; applicable to a whole class or category
 2. involving every part or member, not specific or particular
 3. general as opposed to particular
 4. difficult to understand

Cross Translation:
FromToVia
algemeen common; universal; public; general allgemein — überall
algemeen general; generally generell — im Allgemeinen, allgemein verbindlich, immer gültig
algemeen common; joint; communal; concerted; generic; mutual; single commun — Qui sert, qui peut servir à tout le monde ou seulement à plusieurs personnes.
algemeen general; usual; broad; widespread généralcommun à tous les individus d’un genre, applicable à un très grand nombre de personnes ou de choses.

Verwandte Übersetzungen für algemene