Most Recent niederländische Words:

lustig opgetogen raadplegen merken genezen beschikbaar afwerken overstappen overstap voorval voorvallen vertrekken afronden inzetten inzet loon lonen persoonlijk persoonlijkheid vizier koopwaar tampon verlegen ontvreemden stinken kwetsen gekwetst plunderen ingieten benauwen benauwend oplosbaar gif GIF onbewust gift denigreren vaardigheid vaardig gave onwetend proper oprichter afstemmen hardnekkig wijzen wijs innoveren keurig geschikt schikken schik plein garde hondje prikken prik donderdag hond buren buur struikelen voelen fee put putten bed jas jassen afbreken modus eindeloos intiem bengel bengelen verliefd kont boekhouden niksen afvalwater nor dekbed stoppen stop Stoppen konijn verflauwing knuffel knuffelen schooljaar verlengen drinken verdrietig kanaal Kanaal manche doden ongelijk onregelmatig oppassen verdeling mannetje streven angst vervelen stellen vergissen jutezak buffet ongewijd kok beurt integendeel vestigen vrezen ledikant beslissen beslist kreuken benauwd onhebbelijk drom gapen hof onderbouwen onderbouwd beperken beperkt ondersteunen ondersteund pompelmoes vervelend uitspraak lemmet wapperen snit waardig waardigheid toespraak gadeslaan pols pol polsen omvang solliciteren rechtstreeks uitdagen uitdagend kruiderij verzoeken medewerker ontstellen ontsteld betrokken betrekken stuk bezaaien enorm berijden zwaartelijn uitstekend uitsteken evenveel verdienen optuigen opgetuigd biotoop verhouding mogelijkheid mogelijkheden doorgroeid licht lichten mengeling onevenredig wier verschillende sedert hip enkel enkele optrekken opgetrokken creëren werken werk begrip ontwaken zaak zeker zekeren ontwijden aanbieden tegemoet stoet die dier peuteren allergie mogen

Most Recent englische Words:

disclose order ordering safe strive train understand offer develop sorrow advise adviser experiment honor honorable write outline mark poison ability antagonise delay utilize utilise font be blunt deception rise understanding rat place tutor watch execute name save mailbox Guadeloupe prompt hinder restrain objective object bear express reprimand realize safeguard mistake tell height heighten sweetheart vacant dismantle vita from dead annoyance bugger fall drop review decorate decorative peach bully descent fix regress appoint moderate cunning allow raise oblige investigate use appreciate should shall bias biased tumor mess unable incline digestion absurd stern oppress clear four paint squid multifaceted describe succinct multi-faceted Flemish competitive competitiveness fight EIN meet combat discreet honour drain squeeze nurse trouble matzah serenity even evenly sense sagacity accept desire define market marketable discrepancy lovely saving spare introduce abstrusity notice noticeable discern discernment brief crust design practise confine test administer finish snake attain practice try start graze grazing interpret check decrease chicane sure sureness estimate estimation reproach Finish spit forky hurt recruit recruitment breakwater suggest speak mannequin upchuck organize innovate innovation offend offender decency transfer derogatory organise threshold Threshold freckle freckled proper decline emanate gluttony unnatural tiny submit image images feedback Feedback C# C perform zit sexton fingerprint seek