Most Recent niederländische Words:

afgelasten afgelast toestemmen rechttrekken rommelmarkt moeten beoordeling volkorenbrood realiseren aankoopbewijs rekeningnummer vanuit binnenland inhouden inhoud Inhoud proces Proces hieronder mond verlopen verloop ambacht ambachten exotisch sekse arcade gelijk gelijken kern uitstraling rechtsgeldig risico goedemorgen aantrekken twijfelen twijfel bloeiperiode fleur 3+ aangeven kracht douane forum torenomgang meegaan meegaand creche crèche beoordelen vluchten vlucht traditioneel ouderwets gebruikelijk model investeerder wantrouwen kruimel aandeel staren staart raden raad wassen strelen board ingaan focus focussen inpikken nihil vleesboom allee paren gepaard trans begeleiding per wantrouwig meewarig mandaat optioneel ondemocratisch hekelen grafiek aantreffen aangetroffen vanzelfsprekend naslagwerk aanduwen aandrukken Azië pers persen Frankrijk zerk omzet omzetten kuif jongen jong witlof spaarbank brassen verdacht verdenken smeerlap rein mogendheid mogendheden zijn zuilengang ontsteltenis LUN ontdekken val vals geloofsgenoot wispelturig wispelturigheid influenza verleden uitdrinken gort schuld wachten wacht ezel promotor doorgaan opperen aantrekkelijk repareren proficiat kosmopoliet put putten voorstaan eerder precies vaag gelijkelijk vorige vorig zuipen uitstellen onderduiker gepensioneerd pensioneren onbepaald stam stammen decoratrice Nederland niemendalletje motorfiets slinger slingeren vloeken vloek heelhuids antoniem loempia documenteren weten wet drop droppen buitengewoon uiteindelijk stormtroepen behandelen behandeld t.h.t. breuk klaren waarneembaar weg duidelijk duidelijkheid uitspreken teleurstellen emotioneel breien bevestigen veldfles bemiddeling opnemen opwekken opgewekt objectief Suriname helm wijzen wee wees aanvragen aanvraag uw

Most Recent englische Words:

precipice exasperated trounce fine process Process struts mare stupid ophthalmologist prevail arcade arcades initial kern core CORE 3+ progress rat forum laurel crease policy perfuse chicken-pox load loading lead leading liquor savor put eat apocalypse Apocalypse padre brother-in-arms anger corn brag ringtone garbage waste language Language foster Foster excellence blunt suppository tie service services constrict count fasten advise button jam cast push pushing advertize press knot publisher's indent insist pinch weigh crush exercise twist squeeze contain contained join be press-photographer furniture lash iron compress stretch promote pressure impress limit limited wardrobe insistence lace mould spanner exhort advertise crowd press-stud upbeat depress rebound fight persist campaign tack wedge contract sport tight tighten matter hand-press flatten machine make force weightlifting stamping-press spendthrift touch bid string accomplish squanderer create wring estate nag publisher clamp beseech counsel plead pass print persevere bind wrench pressing agitate urgency mold wrestle succeed clinch compact attach conjure closet fix publishers dent bounce urge crusade cant mass hello do doer stroll desire boulder withhold undertake undertaker country recoil phylogeny anthropogenic phylogenesis investigate Scandinavian LUN marijuana granddaughter state statement influenza name heartbeat drought guernsey skirt Guernsey Country oeuvre good-tempered wolf a unpick fly practice custard D necklace fun successive successively