Most Recent niederländische Words:

examen tijdens gebeurtenis verknallen deze teergevoelig kopiëren avond lief liefste grill occasion verstrooiing temmen beoordelen schattig aannemen blijken blijk tevreden gebarentaal brand branden fuga tasje harden Showcase board guitig ruimdenkend wonen stollen stol onderdeel tarwe afschrikwekkend via noodzaak noodzaken kunnen waardoor instemmen sporen spore hen klonteren klonter beleid doorliggen taal bus boete feitelijk onkunde daarboven betreffen betreffend pacht pachten dan overkomen AIT-agent vreugdeschreeuwen iris bepaler voyeur moeder vlaag daad bovendien streng kind kinderen Kinderen contract vlees verzoeken mondharmonica plat aankomst windwijzer herkennen panel vergelijkbaar netto longontsteking voorgemeld volleybal vakman kennen acht achten scheppen dat DAT boekhouding diaspora worden lapjeskat lariks toewijden toegewijd cv jas jassen zaagsel stelling pers persen jagen mal over knijpen kneep afsluiten rat boeken boek uitgever Uitgever ambtenaar teruggrijpen weder present present! aanbod korfbal gordijn gas stel stelen snateren hutkoffer aspect gebrek doordrammen bepalen onaangetast bederven zeekoe nieuw groepering zuigen zogen kiezen kies Kiezen groep verwijderen Verwijderen vaststellen vervoer vervoeren resource fondant schilderachtig typen gegevens gegeven plezier plezieren dimmen bevestiging lies vertalen invaren invoeren invoer gerechtigd gerechtigdheid vast vasten emmer Emmer kap kapen kabouter mat mate oud ouder man manen jaarverslag proper ontaarden noemen kleermaakster opeten bowlingbaan sinds binnenkort zwabber opdrinken bewust aardbeving competentie verzameling trechter Trechter

Most Recent englische Words:

lose loser occupation mimic staggering consolidate consolidation merge grill occasion inform pal PAL exercise-book contagious release seem disposition Wellington kiss cow gusto brand righteous stuff incentive hurt pass passé hard harden child supervise supervision showcase board perish perishing straightaway sure sureness discuss trie do doing ball balls perform verbalise anxiety define amend hash deter exempt determine fatigue self-taught credibility claim claiming stupefy gigantic restrain negative handsome excess excessive fraction military tardy scheme scheming review virginal bump thorough work worked implement broach radiate create equal creative suppress craze particular particulars enormous enormously swing contract cluster recommend discourse pour retail objective object contractual simplicity smartphone supply imminent ditto report predominate mark column jolt jolting advent cute SLA diaspora archery CV brake ruin perception safeguard expound beautify snake declination halt halting rush problem problems embellish graceful stigmatise basketball dishearten disheartened happy assemble qua estimate suggest estimation calculate calculation learn fresh meet spare face new demolition book hold describe depict till tell accelerate honor honorable hasten lie shelter notice noticeable fall share engrave engraving wound vast persuasion poison amaze federation ulcer granddaughter assign admit bucket polar craven amputate unimpeded feature exam merit cover guy-ropes instil pinch mate tall taller member proper tuck obligation instill