Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. eerst:
 2. eer:
 3. Wiktionary:
 4. User Contributed Translations for eerst:
  • zunächst


Niederländisch

Detailübersetzungen für eerst (Niederländisch) ins Deutsch

eerst:

eerst adv

 1. eerst (aanvankelijk)
  anfänglich; anfangs

Übersetzung Matrix für eerst:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- aanvankelijk
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anfangs aanvankelijk; eerst
anfänglich aanvankelijk; eerst

Verwandte Wörter für "eerst":


Synonyms for "eerst":


Antonyme für "eerst":


Verwandte Definitionen für "eerst":

 1. in het begin1
  • eerst was ik erg verlegen1
 2. vóór alle anderen1
  • Joop mag eerst op de schommel1

Wiktionary Übersetzungen für eerst:

eerst
adverb
 1. vor einer zeitlicher oder abstrakter Reihenfolge

Cross Translation:
FromToVia
eerst erster; erste first — numeral first

eer:

eer [de ~ (m)] Nomen

 1. de eer (eergevoel; trots)
  die Ehre; der Stolz; Ehrgefühl
 2. de eer (verering; hulde)
  die Verehrung; die Huldigung

eer adv

 1. eer (voordat; voor; alvorens; aleer; alvoor)
  bevor; ehe

Übersetzung Matrix für eer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Ehre eer; eergevoel; trots aanzien; achting; eigenwaarde; ere; faam; glorie; naam; niveau; reputatie; roep; zelfrespect
Ehrgefühl eer; eergevoel; trots
Huldigung eer; hulde; verering eerbetoon; huldebetoon; huldeblijk; huldiging
Stolz eer; eergevoel; trots fierheid; grandeur; grootsheid; hoogmoedigheid; hovaardigheid; indrukwekkendheid; trots
Verehrung eer; hulde; verering aanbidding
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bevor aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat tevoren; van tevoren; vooraf; vooraleer
ehe aleer; alvoor; alvorens; eer; voor; voordat

Verwandte Wörter für "eer":


Verwandte Definitionen für "eer":

 1. voordat1
  • het duurde lang eer de bus kwam1
 2. wat je een goede naam geeft, waarom je bewonderd wordt1
  • de directeur ontving mij, dat was een hele eer1

Wiktionary Übersetzungen für eer:

eer
noun
 1. aanzien, roem

Cross Translation:
FromToVia
eer Ruhm glory — honour and valour
eer Ehre honour — token of praise or respect
eer Ehre honneursentiment d’une dignité morale, estimer plus haut que tous les biens, et qui porter certaines personnes à des actions loyales, nobles et courageux.
eer am liebsten; lieber le mieux — Ce qu’il y a de mieux
eer besser; am liebsten; lieber mieux — Ce qui est meilleur.

Verwandte Übersetzungen für eerst