Französisch

Detailübersetzungen für fortune (Französisch) ins Niederländisch

fortune:

fortune [la ~] Nomen

 1. la fortune (béatitude; chance; bonheur; )
  het geluk; het gelukkig-zijn; gelukkigheid; de fortuin
 2. la fortune (capital)
  de kapitaal; de fortuin; grote som geld
 3. la fortune (bonheur; chance; béatitude; félicité)
  het geluk; geluk hebbend; de bof
 4. la fortune (avoir; biens)
  het vermogen; het geldelijk vermogen
 5. la fortune (luxe; luxuriance; magnificence; )
  de luxe; de overvloed; de weelderigheid; de pracht; de weelde
 6. la fortune (délices; bonheur; béatitude; )
  de gelukzaligheid; de heerlijkheid
 7. la fortune (réserve d'argent; fonds; capital)
  de geldvoorraad

Übersetzung Matrix für fortune:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bof bonheur; béatitude; chance; fortune; félicité oreillons
fortuin aubaine; bonheur; béatitude; capital; chance; fortune; félicité; veine
geldelijk vermogen avoir; biens; fortune
geldvoorraad capital; fonds; fortune; réserve d'argent
geluk aubaine; bonheur; béatitude; chance; fortune; félicité; veine
geluk hebbend bonheur; béatitude; chance; fortune; félicité
gelukkigheid aubaine; bonheur; béatitude; chance; fortune; félicité; veine
gelukzaligheid bonheur; béatitude; chance; délices; fortune; félicité; grandeur; magnificence; splendeur
grote som geld capital; fortune
heerlijkheid bonheur; béatitude; chance; délices; fortune; félicité; grandeur; magnificence; splendeur chose exquise; délicatesse; friandise
het gelukkig-zijn aubaine; bonheur; béatitude; chance; fortune; félicité; veine
kapitaal capital; fortune capital; finances; fonds; moyens financiers; ressources; réserve d'argent
luxe abondance; fortune; luxe; luxuriance; magnificence; opulence; pompe; profusion; richesse; somptuosité; splendeur
overvloed abondance; fortune; luxe; luxuriance; magnificence; opulence; pompe; profusion; richesse; somptuosité; splendeur abondance; amas; débordement; excès; excédent; grande quantité; immodération; masse; multitude; profusion; surplus; tas
pracht abondance; fortune; luxe; luxuriance; magnificence; opulence; pompe; profusion; richesse; somptuosité; splendeur apparat; beauté; faste; lustre; magnificence; pompe; splendeur
vermogen avoir; biens; fortune capacité; force; pouvoir; pouvoirs; puissance
weelde abondance; fortune; luxe; luxuriance; magnificence; opulence; pompe; profusion; richesse; somptuosité; splendeur
weelderigheid abondance; fortune; luxe; luxuriance; magnificence; opulence; pompe; profusion; richesse; somptuosité; splendeur sensualité; volupté; érotique; érotisme
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vermogen avoir le sens de; pouvoir; savoir; savoir faire; être capable de; être en état de
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
kapitaal capital

Synonyms for "fortune":


Wiktionary Übersetzungen für fortune:

fortune
Cross Translation:
FromToVia
fortune fortuin; vermogen fortune — lots of riches
fortune fortuin mint — large amount of money

Verwandte Übersetzungen für fortune