Übersicht
Französisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. sujet:
 2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für sujet (Französisch) ins Niederländisch

sujet:

sujet [le ~] Nomen

 1. le sujet
 2. le sujet (thème; thème principal)
  het onderwerp; het thema
 3. le sujet (ressortissant)
  de onderdaan
 4. le sujet (monsieur; gaillard; homme; type)
  het sujet; het heerschap; de vent

sujet

 1. sujet
  het onderwerp

Übersetzung Matrix für sujet:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
heerschap gaillard; homme; monsieur; sujet; type
onderdaan ressortissant; sujet
onderwerp sujet; thème; thème principal motif; thème principal; éducation
onderwerp van een zin sujet
sujet gaillard; homme; monsieur; sujet; type
thema sujet; thème; thème principal attitude; avis; motif; opinion; opinions; optique; point de vue; position; prise de position; thème principal; éducation
vent gaillard; homme; monsieur; sujet; type gaillard; gars; homme; individu; mec; monsieur; personne du sexe masculin; type; zèbre
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
thema scène; thème; thème du Bureau

Synonyms for "sujet":


Wiktionary Übersetzungen für sujet:

sujet
noun
 1. waar iets over gaat, een thema
 2. zinsdeel waarnaar de persoonsvorm zich richt en dat bijv. de handelende persoon of zaak beschrijft
 3. het onderwerp van gesprek

Cross Translation:
FromToVia
sujet middelpunt center — topic of particular importance in a given context
sujet onderwerp subject — in grammar
sujet onderwerp subject — main topic
sujet onderdaan; onderdane subject — citizen in a monarchy
sujet onderwerp topic — subject; theme
sujet onderwerp SubjektSprachwissenschaft: Satzgegenstand; das Satzglied, über das im Prädikat eine Aussage gemacht wird und das mit dem Verb im Numerus Kongruenz.

Verwandte Übersetzungen für sujet