Übersicht
Französisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. hygiène:
 2. Wiktionary:
Deutsch nach Französisch:   mehr Daten
 1. Hygiene:
 2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für hygiène (Französisch) ins Deutsch

hygiène:

hygiène [la ~] Nomen

 1. l'hygiène (soin du corps)
  die Hygiene; die Körperpflege
 2. l'hygiène
  die Gesundheitslehre
 3. l'hygiène (hygiène du corps; hygiène personnelle)
  die Körperpflege

Übersetzung Matrix für hygiène:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gesundheitslehre hygiène
Hygiene hygiène; soin du corps
Körperpflege hygiène; hygiène du corps; hygiène personnelle; soin du corps

Synonyms for "hygiène":


Wiktionary Übersetzungen für hygiène:

hygiène
noun
 1. partie de la médecine qui traiter de la manière de conserver la santé.
hygiène
noun
 1. Maßnahmen zur Sauberkeit wie Körperpflege; Sauberkeit, Reinlichkeit

Cross Translation:
FromToVia
hygiène Hygiene hygiene — conditions and practices that promote and preserve health
hygiène Hygiene hygiëne — (medisch, nld) alles wat een goede gezondheid vereist en de handelingen, inrichtingen en instellingen die deze bevorderen zoals b.v. het schoon-zijn om infectie te voorkomen, gezondheidsleer

Verwandte Übersetzungen für hygièneDeutsch

Detailübersetzungen für hygiène (Deutsch) ins Französisch

Hygiene:

Hygiene [die ~] Nomen

 1. die Hygiene (Körperpflege)
  l'hygiène; le soin du corps

Übersetzung Matrix für Hygiene:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hygiène Hygiene; Körperpflege Gesundheitslehre; Körperpflege
soin du corps Hygiene; Körperpflege

Synonyms for "Hygiene":


Wiktionary Übersetzungen für Hygiene:

Hygiene
noun
 1. Maßnahmen zur Sauberkeit wie Körperpflege; Sauberkeit, Reinlichkeit
Hygiene
noun
 1. partie de la médecine qui traiter de la manière de conserver la santé.

Cross Translation:
FromToVia
Hygiene hygiène hygiene — conditions and practices that promote and preserve health
Hygiene hygiène hygiëne — (medisch, nld) alles wat een goede gezondheid vereist en de handelingen, inrichtingen en instellingen die deze bevorderen zoals b.v. het schoon-zijn om infectie te voorkomen, gezondheidsleer