Englisch

Detailübersetzungen für servants (Englisch) ins Niederländisch

servants:

servants [the ~] Nomen

 1. the servants (steering; personnel; manpower; employees; staff)
  de bediening; de besturing
 2. the servants (subjects)
  de onderdanen; de dienaars
 3. the servants (employees; personnel; staff; manpower)
  de werknemers; de employees
 4. the servants (maid servants; servant girls; maids)
  de dienstboden; de meiden
 5. the servants (domestic staff; domestic help)
 6. the servants (domestic staff; domestic help)
  het huispersoneel
 7. the servants (maids; domestics; domestic workers; domestic helpers)
  de meiden; de dienstbodes; de bodes
 8. the servants
  de dienaressen

Übersetzung Matrix für servants:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bediening employees; manpower; personnel; servants; staff; steering service; serving
besturing employees; manpower; personnel; servants; staff; steering control; price; quotation; rate; stock price; value
bodes domestic helpers; domestic workers; domestics; maids; servants deliverers; delivery men; roundsmen
dienaars servants; subjects
dienaressen servants
dienstboden maid servants; maids; servant girls; servants
dienstbodes domestic helpers; domestic workers; domestics; maids; servants
employees employees; manpower; personnel; servants; staff
huishoudelijke hulp domestic help; domestic staff; servants
huispersoneel domestic help; domestic staff; servants
meiden domestic helpers; domestic workers; domestics; maid servants; maids; servant girls; servants
onderdanen servants; subjects
werknemers employees; manpower; personnel; servants; staff
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- staff of servants

Verwandte Wörter für "servants":


servant:

servant [the ~] Nomen

 1. the servant
  de bediende; de knecht
 2. the servant
  de knecht; de dienaar; de dienstknecht
 3. the servant
  het dienstmeisje; de dienstbode
 4. the servant
  de dienares
 5. the servant (valet; butler; lackey; )
  de kamerdienaar; herenknecht; kamerbediende; de butler
 6. the servant (butler; lackey; valet)
  de lakei; livreiknecht
 7. the servant (domestic)
  de huisbediende; de huisjongen

Übersetzung Matrix für servant:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bediende servant
butler butler; chamber servant; footman; lackey; man; pallbearer; servant; valet
dienaar servant
dienares servant
dienstbode servant
dienstknecht servant
dienstmeisje servant housemaid
herenknecht butler; chamber servant; footman; lackey; man; pallbearer; servant; valet
huisbediende domestic; servant
huisjongen domestic; servant
kamerbediende butler; chamber servant; footman; lackey; man; pallbearer; servant; valet
kamerdienaar butler; chamber servant; footman; lackey; man; pallbearer; servant; valet
knecht servant aid; assistant; farm hand; hand; help; valet
lakei butler; lackey; servant; valet
livreiknecht butler; lackey; servant; valet
- handmaid; handmaiden; retainer
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- domestic; domestic servant; maidservant

Verwandte Wörter für "servant":


Synonyms for "servant":

 • retainer; worker
 • handmaid; handmaiden; subordinateness; subsidiarity

Verwandte Definitionen für "servant":

 1. a person working in the service of another (especially in the household)1
 2. in a subordinate position1
  • the state cannot be a servant of the church1

Wiktionary Übersetzungen für servant:

servant
noun
 1. one who serves another, providing help in some manner
 2. -
servant
noun
 1. iemand die eten en of drinken brengt in een horecagelegenheid
 2. iemand die in persoonlijke dienst van een meester is

Cross Translation:
FromToVia
servant mindere; ondergeschikte Untergebene — weibliche Person, die einem anderen untergeben ist
servant bediende; dienaar; knecht; dienares; dienstmeisje; meid; dienstbode; dienstmaagd; huisdier domestiquepersonnel d'intérieur assurant le service et les travaux ménagers.
servant dienares; dienstmeisje; meid; dienstbode; dienstmaagd servantefemme ou fille qui employer aux travaux du ménage et qui sert à gages.
servant bediende; dienaar; knecht serviteur — Celui qui est au service d’une personne ou d’une collectivité.

Verwandte Übersetzungen für servants