Englisch

Detailübersetzungen für decency (Englisch) ins Niederländisch

decency:

decency [the ~] Nomen

 1. the decency (respectability; propriety; gentility; seemliness; becomingness)
  de gepastheid; het fatsoen; de fatsoenlijkheid; de netheid; de eerbaarheid; de keurigheid; de kiesheid
 2. the decency (politeness; civility)
  de beleefdheid; de betamelijkheid
 3. the decency (virtue; modesty; solidity; chastity; soundness)
  de deugdzaamheid; de degelijkheid; de eerbaarheid; de deugdelijkheid
 4. the decency (good breeding; courtesy; courtliness; )
  de beleefdheid; de decorum; de betamelijkheid; de beschaafdheid; welgemanierdheid; het fatsoen; de fatsoenlijkheid; gevoeglijkheid
 5. the decency (orderliness; tidiness; neatness)
  de netheid; de keurigheid; de ordelijkheid; de onberispelijkheid
 6. the decency (respectability; propriety; civility)
  het fatsoen; de fatsoenlijkheid; de welvoeglijkheid; de betamelijkheid; welgemanierdheid
 7. the decency (delicacy; consideration; discretion)
 8. the decency (virtue)
  de braafheid

Übersetzung Matrix für decency:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beleefdheid civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; good breeding; good manners; manners; politeness; propriety
beschaafdheid civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; good breeding; good manners; manners; propriety
betamelijkheid civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; good breeding; good manners; manners; politeness; propriety; respectability
braafheid decency; virtue
decorum civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; good breeding; good manners; manners; propriety
degelijkheid chastity; decency; modesty; solidity; soundness; virtue durability; firmness; high quality; reliability; solidity; solidness; solubility; soundness; stability; steadiness; substance; thoroughness
deugdelijkheid chastity; decency; modesty; solidity; soundness; virtue durability; firmness; high quality; reliability; solidity; solidness; solubility; soundness; stability; steadiness; substance; thoroughness
deugdzaamheid chastity; decency; modesty; solidity; soundness; virtue
eerbaarheid becomingness; chastity; decency; gentility; modesty; propriety; respectability; seemliness; solidity; soundness; virtue
fatsoen becomingness; civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; gentility; good breeding; good manners; manners; propriety; respectability; seemliness manners; morals
fatsoenlijkheid becomingness; civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; gentility; good breeding; good manners; manners; propriety; respectability; seemliness
gepastheid becomingness; decency; gentility; propriety; respectability; seemliness
gevoeglijkheid civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; good breeding; good manners; manners; propriety
gevoeligheid mbt het betamelijke consideration; decency; delicacy; discretion
keurigheid becomingness; decency; gentility; neatness; orderliness; propriety; respectability; seemliness; tidiness faultlessness; impeccability; irreprochability; joy; light-heartedness; merriment; mirth; neatness; orderliness; perfection; pleasure; purity; soundness; spotlessness; stainlessness; tidiness
kiesheid becomingness; consideration; decency; delicacy; discretion; gentility; propriety; respectability; seemliness confidentiality; privacy; secrecy
netheid becomingness; decency; gentility; neatness; orderliness; propriety; respectability; seemliness; tidiness faultlessness; impeccability; irreprochability; joy; light-heartedness; merriment; mirth; neatness; orderliness; perfection; pleasure; purity; soundness; spotlessness; stainlessness; tidiness
onberispelijkheid decency; neatness; orderliness; tidiness faultlessness; impeccability; irreprochability; joy; light-heartedness; merriment; mirth; neatness; orderliness; perfection; pleasure; purity; soundness; spotlessness; stainlessness; tidiness
ordelijkheid decency; neatness; orderliness; tidiness faultlessness; impeccability; irreprochability; joy; light-heartedness; merriment; mirth; neatness; orderliness; perfection; pleasure; purity; soundness; spotlessness; stainlessness; tidiness
welgemanierdheid civility; courtesy; courtliness; decency; etiquette; gallantry; good breeding; good manners; manners; propriety; respectability distinction; distinction of manner
welvoeglijkheid civility; decency; propriety; respectability
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- morality

Verwandte Wörter für "decency":


Synonyms for "decency":


Antonyme für "decency":


Verwandte Definitionen für "decency":

 1. the quality of being polite and respectable1
 2. the quality of conforming to standards of propriety and morality1

Wiktionary Übersetzungen für decency:

decency
noun
 1. quality of being decent
decency
noun
 1. goede manieren

Cross Translation:
FromToVia
decency fatsoen Anstandkein Plural: gute Umgangsform; gutes, höfliches Benehmen

Verwandte Übersetzungen für decency