Most Recent englische Words:

disposition answer walk remove sniff design overlook sense discern discernment understand understanding order command assign for forth sawyer grant marten banal meaningless save ordering nurse disturb outline decorate decoration impress impressive assembly so-so train blunder bias biased execute subject plot buoyant dyspepsia alter encounter tutor resonate reinforce since discuss lamb figure honour sure sureness startle describe open hurt honor honorable mistake withhold manage Manage grubby bi-annual establish cause established vulture study studying reprimand overjoyed shriek perfume practice pinch father disadvantage audience Schleswig-Holstein inconvenience demonstrate demonstration smallpox dismantle bear term bearer even amazing amaze evenly deny denier exchange relentless use mark bond crack guard sparkle prepare lion terpsichorean assault report roll repel deposit dungeon squabble horse judge objective object precondition ruin examiner review choose idle explain cassis less lessen advance pass start strike disclose safe strive offer develop sorrow advise adviser experiment write poison ability antagonise delay utilize utilise font be blunt deception rise rat place watch name mailbox Guadeloupe prompt hinder restrain express realize safeguard tell height heighten sweetheart vacant vita from dead annoyance bugger fall drop decorative peach bully descent fix regress appoint moderate cunning allow raise oblige investigate appreciate should shall tumor mess unable incline digestion absurd stern

Most Recent niederländische Words:

streven toewijzen smaak smaken laag verkopen verkocht realistisch voorraad aaseter pinnen pin knuffelen afwijkend rein ondier stedelijk lustig opgetogen raadplegen merken genezen beschikbaar afwerken overstappen overstap voorval voorvallen vertrekken afronden inzetten inzet loon lonen persoonlijk persoonlijkheid vizier koopwaar tampon verlegen ontvreemden stinken kwetsen gekwetst plunderen ingieten benauwen benauwend oplosbaar gif GIF onbewust gift denigreren vaardigheid vaardig gave onwetend proper oprichter afstemmen hardnekkig wijzen wijs innoveren keurig geschikt schikken schik plein garde hondje prikken prik donderdag hond buren buur struikelen voelen fee put putten bed jas jassen afbreken modus eindeloos intiem bengel bengelen verliefd kont boekhouden niksen afvalwater nor dekbed stoppen stop Stoppen konijn verflauwing knuffel schooljaar verlengen drinken verdrietig kanaal Kanaal manche doden ongelijk onregelmatig oppassen verdeling mannetje angst vervelen stellen vergissen jutezak buffet ongewijd kok beurt integendeel vestigen vrezen ledikant beslissen beslist kreuken benauwd onhebbelijk drom gapen hof onderbouwen onderbouwd beperken beperkt ondersteunen ondersteund pompelmoes vervelend uitspraak lemmet wapperen snit waardig waardigheid toespraak gadeslaan pols pol polsen omvang solliciteren rechtstreeks uitdagen uitdagend kruiderij verzoeken medewerker ontstellen ontsteld betrokken betrekken stuk bezaaien enorm berijden zwaartelijn uitstekend uitsteken evenveel verdienen optuigen opgetuigd biotoop verhouding mogelijkheid mogelijkheden doorgroeid licht lichten mengeling onevenredig wier verschillende sedert hip enkel enkele optrekken opgetrokken creëren werken