Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. lugger:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für lugger (Englisch) ins Deutsch

lugger:

lugger [the ~] Nomen

  1. the lugger (drifter)
    der Logger

Übersetzung Matrix für lugger:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Logger drifter; lugger

Verwandte Wörter für "lugger":

  • luggers

Synonyms for "lugger":


Verwandte Definitionen für "lugger":

  1. small fishing boat rigged with one or more lugsails1

Wiktionary Übersetzungen für lugger:


Cross Translation:
FromToVia
lugger Lugger logger — een vissersschip, tegenwoordig met een motor aangedreven, dat vroeger een loggergetuigd zeilschip was