Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. vernacular:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für vernacular (Englisch) ins Deutsch

vernacular:

vernacular [the ~] Nomen

 1. the vernacular (national language)
  die Landessprache

Übersetzung Matrix für vernacular:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Landessprache national language; vernacular national language
- argot; cant; jargon; lingo; patois; slang
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- common; vulgar

Verwandte Wörter für "vernacular":

 • vernaculars

Synonyms for "vernacular":


Verwandte Definitionen für "vernacular":

 1. being or characteristic of or appropriate to everyday language1
  • a vernacular term1
  • vernacular speakers1
 2. the everyday speech of the people (as distinguished from literary language)1
 3. a characteristic language of a particular group (as among thieves)1

Wiktionary Übersetzungen für vernacular:

vernacular
noun
 1. national language
 2. everyday speech
 3. language unique to a particular group of people
 4. (christianity) indigenous language of a people

Cross Translation:
FromToVia
vernacular Umgangssprache; Volkssprache; Alltagssprache volkstaal — de taal van het gewone volk, vaak informeel van aard en soms als minder beschaafd gezien, in tegenstelling tot de standaardtaal