Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. taxonomy:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für taxonomy (Englisch) ins Deutsch

taxonomy:

taxonomy [the ~] Nomen

 1. the taxonomy (taxology)
  die Taxonomie

Übersetzung Matrix für taxonomy:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Taxonomie taxology; taxonomy

Verwandte Wörter für "taxonomy":

 • taxonomies

Synonyms for "taxonomy":


Verwandte Definitionen für "taxonomy":

 1. practice of classifying plants and animals according to their presumed natural relationships1
 2. (biology) study of the general principles of scientific classification1
 3. a classification of organisms into groups based on similarities of structure or origin etc1

Wiktionary Übersetzungen für taxonomy:

taxonomy
noun
 1. science of finding, describing, classifying and naming organisms
taxonomy
noun
 1. Lehre und Ergebnis der Klassenbildung der Objekte in einer Wissenschaft (in der Biologie, Linguistik...)

Cross Translation:
FromToVia
taxonomy Taxonomie taxonomie — wetenschap|nld de tak van wetenschap die zich bezig houdt met het vinden, beschrijven, indelen en benoemen van levende wezens. Al dan niet hetzelfde als systematiek
taxonomy Taxonomie taxinomie — taxinomie — biologie