Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. rectum:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für rectum (Englisch) ins Deutsch

rectum:

rectum [the ~] Nomen

  1. the rectum (anus)
    der Mastdarm

Übersetzung Matrix für rectum:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Mastdarm anus; rectum

Verwandte Wörter für "rectum":

  • rectums, recta

Synonyms for "rectum":

  • body part

Verwandte Definitionen für "rectum":

  1. the terminal section of the alimentary canal; from the sigmoid flexure to the anus1

Wiktionary Übersetzungen für rectum:

rectum
noun
  1. Rectum
rectum
noun
  1. Anatomie: der Mastdarm

Cross Translation:
FromToVia
rectum Mastdarm endeldarm — het laatste deel van het spijsverteringskanaal vlak voor de anus