Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. polder:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für polder (Englisch) ins Deutsch

polder:

polder [the ~] Nomen

  1. the polder (reclaimed land)
    der Polder; der Koog

Übersetzung Matrix für polder:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Koog polder; reclaimed land
Polder polder; reclaimed land

Synonyms for "polder":


Verwandte Definitionen für "polder":

  1. low-lying land that has been reclaimed and is protected by dikes (especially in the Netherlands)1

Wiktionary Übersetzungen für polder:

polder
noun
  1. dem Meer abgerungenes, eingedeichtes Land

Cross Translation:
FromToVia
polder Polder; Koog polder — een bedijkt stuk land waarin de waterstand kunstmatig geregeld wordt
polder Polder zeepolder — polder die onstaat langs de kust, door bedijking van kwelders, als deze hoog genoeg zijn aangeslibd

Verwandte Übersetzungen für polder