Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. executioner:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für executioner (Englisch) ins Deutsch

executioner:

executioner [the ~] Nomen

  1. the executioner (headsman; hangman)
    der Scharfrichter; der Henker

Übersetzung Matrix für executioner:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Henker executioner; hangman; headsman
Scharfrichter executioner; hangman; headsman
- public executioner

Verwandte Wörter für "executioner":

  • executioners

Synonyms for "executioner":

  • public executioner; killer; slayer

Verwandte Definitionen für "executioner":

  1. an official who inflicts capital punishment in pursuit of a warrant1

Wiktionary Übersetzungen für executioner:

executioner
noun
  1. the person who carries out the execution
executioner
noun
  1. jemand, der Hinrichtungen vollzieht

Cross Translation:
FromToVia
executioner Scharfrichter; Henker scherprechter — beroep|nld traditioneel de uitvoerder van van overheidswege opgelegde lijfstraffen en aangesteld om ter dood veroordeelden te executeren
executioner Scharfrichter; Henker beul — beroep|nld traditioneel de uitvoerder van van overheidswege opgelegde lijfstraffen en aangesteld om ter dood veroordeelden te executeren

Verwandte Übersetzungen für executioner