Übersicht
Deutsch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. geschehen:
 2. Wiktionary:
 3. User Contributed Translations for geschehen:
  • gebeurt, gebeurd


Deutsch

Detailübersetzungen für geschehen (Deutsch) ins Niederländisch

geschehen:

geschehen Verb

 1. geschehen (sich ereignen; passieren)
  gebeuren; plaats vinden; geschieden; plaats hebben
 2. geschehen (sich ereignen; passieren)
  gebeuren; voorvallen; voordoen; plaatsvinden; plaats hebben; passeren
  • gebeuren Verb
  • voorvallen Verb (val voor, valt voor, viel voor, vielen voor, voorgevallen)
  • voordoen Verb (doe voor, doet voor, deed voor, deden voor, voorgedaan)
  • plaatsvinden Verb (vind plaats, vindt plaats, vond plaats, vonden plaats, plaatsgevonden)
  • plaats hebben Verb (heb plaats, hebt plaats, had plaats, hadden plaats, plaats gehad)
  • passeren Verb (passeer, passeert, passeerde, passeerden, gepasseerd)
 3. geschehen (passieren)
  overkomen
  • overkomen Verb (overkom, overkomt, overkwam, overkwamen, overkomen)

geschehen Adjektiv

 1. geschehen (zugestoßen; passiert)

Übersetzung Matrix für geschehen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
plaatsvinden Stattfinden
voordoen Vormachen; Zeigen
voorvallen Ereignisse; Vorfälle; Zwischenfälle
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gebeuren geschehen; passieren; sich ereignen passieren
geschieden geschehen; passieren; sich ereignen
overkomen geschehen; passieren
overvallen anfallen; angreifen; anstürmen; bestürmen; überfallen; überrumpeln
passeren geschehen; passieren; sich ereignen Passieren; vorbeifahren; vorübergehen; überholen
plaats hebben geschehen; passieren; sich ereignen passieren
plaats vinden geschehen; passieren; sich ereignen
plaatsvinden geschehen; passieren; sich ereignen
voordoen geschehen; passieren; sich ereignen ans licht kommen; eintreten; erscheinen; geben; heraufkommen; heucheln; vorbinden; vormachen; vornehmen; vortun
voorvallen geschehen; passieren; sich ereignen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
overkomen geschehen; passiert; zugestoßen
overvallen geschehen; passiert; zugestoßen

Synonyms for "geschehen":


Wiktionary Übersetzungen für geschehen:

geschehen
 1. (intransitiv) sich ereignen; zutragen
geschehen
verb
 1. plaatshebben, werkelijkheid worden
 2. werkelijkheid worden
 3. soms gebeuren

Cross Translation:
FromToVia
geschehen gebeuren happen — to occur
geschehen aankomen; arriveren; bereiken; overkomen; doorkomen; klaarspelen; slagen; slagen voor; aan de hand zijn; gebeuren; geschieden; voorkomen; voorvallen; aanbelanden; aanlanden; terechtkomen arriverparvenir à destination. — note Sans complément, on sous-entend que la destination est le lieu où se tient le locuteur.
geschehen gebeuren faire — Se faire, arriver

Verwandte Übersetzungen für geschehen