Schwedisch

Detailübersetzungen für förändra (Schwedisch) ins Deutsch

förändra:

förändra Verb (förändrar, förändrade, förändrat)

 1. förändra (byta ut; ändra)
  ändern; verändern; tauschen; abwechseln; wechseln; variieren; abändern; amendieren; abwandeln; erschaffen; eintauschen; verfertigen; entstehen; ausbauen; bilden; anfertigen; entarten; auswirken; entfalten; flattern
  • ändern Verb (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern Verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • tauschen Verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • abwechseln Verb (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln Verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • variieren Verb (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • abändern Verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • amendieren Verb (amendiere, amendierst, amendiert, amendierte, amendiertet, amendiert)
  • abwandeln Verb (wandele ab, wandelst ab, wandelt ab, wandelte ab, wandeltet ab, abgewandelt)
  • erschaffen Verb
  • eintauschen Verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
  • verfertigen Verb (verfertige, verfertigst, verfertigt, verfertigte, verfertigtet, verfertigt)
  • entstehen Verb (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • ausbauen Verb (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • bilden Verb (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • anfertigen Verb (fertige an, fertigst an, fertigt an, fertigte an, fertigtet an, angefertigt)
  • entarten Verb (entarte, entartest, entartet, entartete, entartetet, entartet)
  • auswirken Verb (wirke aus, wirkst aus, wirkt aus, wirkte aus, wirktet aus, ausgewirkt)
  • entfalten Verb (entfalte, entfaltest, entfaltet, entfaltete, entfaltetet, entfaltet)
  • flattern Verb (flattre, flatterst, flattert, flatterte, flattertet, geflattert)
 2. förändra (ändra; modifiera)
  ändern; verändern; modifizieren; umgestalten; abändern; umändern
  • ändern Verb (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern Verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • modifizieren Verb (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)
  • umgestalten Verb (gestalte um, gestaltest um, gestaltet um, gestaltete um, gestaltetet um, umgestaltet)
  • abändern Verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • umändern Verb
 3. förändra (göra om; förnya)
  wiederholen; aufs neue tun; nochmals tun; wiederum tun; auswechseln; noch einmal tun; abermals tun; aufs neue machen

Konjugationen für förändra:

presens
 1. förändrar
 2. förändrar
 3. förändrar
 4. förändrar
 5. förändrar
 6. förändrar
imperfekt
 1. förändrade
 2. förändrade
 3. förändrade
 4. förändrade
 5. förändrade
 6. förändrade
framtid 1
 1. kommer att förändra
 2. kommer att förändra
 3. kommer att förändra
 4. kommer att förändra
 5. kommer att förändra
 6. kommer att förändra
framtid 2
 1. skall förändra
 2. skall förändra
 3. skall förändra
 4. skall förändra
 5. skall förändra
 6. skall förändra
conditional
 1. skulle förändra
 2. skulle förändra
 3. skulle förändra
 4. skulle förändra
 5. skulle förändra
 6. skulle förändra
perfekt particip
 1. har förändrat
 2. har förändrat
 3. har förändrat
 4. har förändrat
 5. har förändrat
 6. har förändrat
imperfekt particip
 1. hade förändrat
 2. hade förändrat
 3. hade förändrat
 4. hade förändrat
 5. hade förändrat
 6. hade förändrat
blandad
 1. förändra!
 2. förändra!
 3. förändrad
 4. förändrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für förändra:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abermals tun förnya; förändra; göra om
abwandeln byta ut; förändra; ändra böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera
abwechseln byta ut; förändra; ändra byta; variera; växla
abändern byta ut; förändra; modifiera; ändra böja; böja grammatiskt; deklinera; konjugera; revidera; ändra
amendieren byta ut; förändra; ändra
anfertigen byta ut; förändra; ändra designa; fabricera; göra; konstruera; producera; skapa; uppfinna
aufs neue machen förnya; förändra; göra om eka; säga efter; upprepa
aufs neue tun förnya; förändra; göra om
ausbauen byta ut; förändra; ändra bli bättre; bygga; bygga till; bygga ut; bättra på; förbättra; förnya; föröka sig; göra fullständig; komplettera; lägga till; tillväxa; tillväxa i antal; utvidga; vidga; ökas
auswechseln förnya; förändra; göra om byta; ersätta; nyskapa; växla; växla om
auswirken byta ut; förändra; ändra ha till följd; leda till; resultera i; vara fullgjord; vara uppfyllad
bilden byta ut; förändra; ändra designa; forma; förverkliga; komponera; konstruera; realisera; skapa; träna; uppfinna; utveckla; åstadkomma; öva
eintauschen byta ut; förändra; ändra byta; flytta; växla
entarten byta ut; förändra; ändra avarta; bli korrupt; degenerera; depravera; försämra; korrumpera; pervertera; urarta; vansläktas; vara i verkligheten
entfalten byta ut; förändra; ändra blomstra; florera; utveckla; veckla upp; växa i storlek; öppna sig själv; öppna upp
entstehen byta ut; förändra; ändra bli; designa; framträda; ha sitt ursprung i; hända; härröra; härstamma från; inträffa; konstruera; skapa; ske; stiga upp; uppfinna; uppkomma; uppstå; utgå från
erschaffen byta ut; förändra; ändra arbeta; designa; konstruera; skapa; uppfinna
flattern byta ut; förändra; ändra fladdra; flaxa; gunga; svalla; vagga
modifizieren förändra; modifiera; ändra modifiera; ändra
noch einmal tun förnya; förändra; göra om
nochmals tun förnya; förändra; göra om
tauschen byta ut; förändra; ändra byta; flytta; växla
umgestalten förändra; modifiera; ändra föda upp; förnya; odla; omstrukturera; pånytt föda; reorganisera; sanera; uppbygga; väckas till nytt liv
umändern förändra; modifiera; ändra byta; datera; utbyta; utväxla; växla
variieren byta ut; förändra; ändra datera; variera
verfertigen byta ut; förändra; ändra designa; fabricera; göra; konstruera; producera; skapa; uppfinna
verändern byta ut; förändra; modifiera; ändra byta; utbyta; utväxla; växla
wechseln byta ut; förändra; ändra byta; förfriska; konvertera; omvandla; uppfriska; utbyta; utväxla; variera; växla
wiederholen förnya; förändra; göra om eka; göra om; säga efter; upprepa; återutsända
wiederum tun förnya; förändra; göra om
ändern byta ut; förändra; modifiera; ändra variera
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erschaffen födelse; skapad; skapat

Synonyms for "förändra":


Wiktionary Übersetzungen für förändra:

förändra
verb
 1. intransitiv, Biologie: durch Umweltfaktoren oder Mutation Variationen in den Artmerkmalen aufweisen
 2. transitiv: etwas ein wenig, meist zum Besseren, verändern/anpassen
 3. (transitiv): etwas in seiner Art, oder Beschaffenheit wandeln, ändern oder mutieren

Cross Translation:
FromToVia
förändra ändern; verändern; wandeln change — to become something different
förändra ändern; verändern; verwandeln change — to make something into something different
förändra ändern; tauschen; umändern; umtauschen; wechseln; umwechseln; anders machen; abändern; umgestalten; umwandeln transformermétamorphoser, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu’elle avait précédemment.