Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. hänvisa:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für hänvisa (Schwedisch) ins Deutsch

hänvisa:

hänvisa Verb (hänvisar, hänvisade, hänvisat)

 1. hänvisa (referera)
  referieren; verweisen; sichbeziehen
  • referieren Verb (referiere, referierst, referiert, referierte, referiertet, referiert)
  • verweisen Verb (verweise, verweiset, verwies, verwiest, verwiesen)
 2. hänvisa (eftersända; sända vidare)
  weiterschicken; nachsenden; nachschicken
  • weiterschicken Verb (schicke weiter, schickst weiter, schickt weiter, schickte weiter, schicktet weiter, weitergeschickt)
  • nachsenden Verb (sende nach, sendest nach, sendet nach, sandt nach, sandtet nach, nachgesandt)
  • nachschicken Verb (schicke nach, schickst nach, schickt nach, schickte nach, schicktet nach, nachgeschickt)

Konjugationen für hänvisa:

presens
 1. hänvisar
 2. hänvisar
 3. hänvisar
 4. hänvisar
 5. hänvisar
 6. hänvisar
imperfekt
 1. hänvisade
 2. hänvisade
 3. hänvisade
 4. hänvisade
 5. hänvisade
 6. hänvisade
framtid 1
 1. kommer att hänvisa
 2. kommer att hänvisa
 3. kommer att hänvisa
 4. kommer att hänvisa
 5. kommer att hänvisa
 6. kommer att hänvisa
framtid 2
 1. skall hänvisa
 2. skall hänvisa
 3. skall hänvisa
 4. skall hänvisa
 5. skall hänvisa
 6. skall hänvisa
conditional
 1. skulle hänvisa
 2. skulle hänvisa
 3. skulle hänvisa
 4. skulle hänvisa
 5. skulle hänvisa
 6. skulle hänvisa
perfekt particip
 1. har hänvisat
 2. har hänvisat
 3. har hänvisat
 4. har hänvisat
 5. har hänvisat
 6. har hänvisat
imperfekt particip
 1. hade hänvisat
 2. hade hänvisat
 3. hade hänvisat
 4. hade hänvisat
 5. hade hänvisat
 6. hade hänvisat
blandad
 1. hänvisa!
 2. hänvisa!
 3. hänvisad
 4. hänvisande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für hänvisa:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
nachschicken eftersända; hänvisa; sända vidare eftersända; skicka efter; skicka vidare; sända vidare; vidarebefordra; vidaresända
nachsenden eftersända; hänvisa; sända vidare eftersända; skicka efter; skicka vidare; sända vidare; vidarebefordra; vidaresända
referieren hänvisa; referera
sichbeziehen hänvisa; referera
verweisen hänvisa; referera banna; beskylla; bläma; förebrå; förehålla; förmana; ge någon anvisning på; hysa agg till någon; hänvisa till; klandra; klandra någon; läxa upp; råda någon att vända sig till; tillrättavisa; vanära
weiterschicken eftersända; hänvisa; sända vidare

Synonyms for "hänvisa":

 • syfta

Wiktionary Übersetzungen für hänvisa:

hänvisa
verb
 1. jemandem etwas zur Kenntnis bringen; in Erinnerung rufen

Cross Translation:
FromToVia
hänvisa verweisen refer — to direct to a source for help or information

Verwandte Übersetzungen für hänvisa