Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. reprimande:


Niederländisch

Detailübersetzungen für reprimande (Niederländisch) ins Englisch

reprimande:

reprimande [de ~] Nomen

  1. de reprimande (terechtwijzing; standje; berisping; )
    the reproach; the reprimand; the fault; the blame
  2. de reprimande (berisping; standje; terechtwijzing)
    the reprimand

Übersetzung Matrix für reprimande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blame berisping; gisping; lering; reprimande; standje; terechtwijzing; verwijt blaam; kwalijk nemen; verwijt
fault berisping; gisping; lering; reprimande; standje; terechtwijzing; verwijt abuis; blaam; blunder; domheid; dwaling; euvel; feil; flater; fout; giller; incorrectheid; mankement; misgreep; misslag; ondeugd; onjuistheid; onvolkomenheid; vergissing; zedelijke slechtheid; zonde
reprimand berisping; gisping; lering; reprimande; standje; terechtwijzing; verwijt
reproach berisping; gisping; lering; reprimande; standje; terechtwijzing; verwijt blaam; kwalijk nemen; verwijt
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blame aanmerken; aanrekenen; aanwrijven; berispen; beschuldigen; blameren; gispen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; laken; manen; nadragen; terechtwijzen; vermanen; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden; waarschuwen; wijten
reprimand aanmerken; aanrekenen; aanwrijven; berispen; beschuldigen; bestraffen; blameren; gispen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; laken; manen; nadragen; sancties treffen; straffen; terechtwijzen; vermanen; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden; waarschuwen
reproach aanrekenen; aanwrijven; berispen; beschuldigen; blameren; gispen; iemand iets aanrekenen; iemand iets verwijten; kwalijk nemen; laken; nadragen; verwijten; voor de voeten gooien; voorhouden

Verwandte Wörter für "reprimande":